Nucleo CMP Forte tiêm Tây Ban Nha (H/3o/3odung môi)

Hộp 3 ống bột đông khô + 3 ống dung môi pha tiêm

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Spain

  Nhóm thuốc

  Bổ não & thần kinh

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan