Ticoldex nhỏ mắt Đà Nẵng (cọc/10 lọ/5ml)

Cọc x 10 lọ x 5ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Vietnam

  Nhóm thuốc

  Mắt, tai, mũi , họng

  Thành phần

  Cloramphenicol 20mg

  Dexamethason 5mg