Daktarin Oral Gel Miconazole 200mg Janssen (Tuýp/10g) Date 10/2025

Tuýp 10g

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  United States

  Nhóm thuốc

  Chăm sóc răng miệng

  Thành phần

  Miconazol 0.02%

  Sản phẩm liên quan