Cloramphenicol 0.4% nhỏ mắt Hà Nội (H/50lọ/8ml)

Hộp 50 lọ x 8ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Mắt, tai, mũi , họng

  Thành phần

  Cloramphenicol 0.40%

  Sản phẩm liên quan