Seretide Evohaler 25/125 GSK (Lọ/120 liều xịt)

Lọ 120 liều xịt

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  United Kingdom

  Nhóm thuốc

  Hen suyễn & CPOD

  Thành phần

  Salmeterol 125mg