Hagimox amoxicilin 250mg DHG (H/24gói/1.5g)

Hộp 24 gói x 1,5g

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Việt Nam

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần

  Amoxicilin 250mg