SciLin R 40IU/ml lọ 10ml tiêm Bioton Ba Lan (Lọ/10ml)

Lọ 10 ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Đái tháo đường

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan