Surotadina Rosuvastatin 10mg Ba Lan (H/98v)

Hộp 14 vỉ x 7 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Công Ty Cổ Phần Dược - Thiết Bị Y tế Đà Nẵng

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Máu, Huyết học

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan