Garosi Azithromycin 500mg Bluepharma Bồ Đào Nha (H/3v)

Hộp 1 vỉ x 3 viên nén bao phim

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần

  Azithromycin 500mg