Hyzaar 50/12.5mg MSD (H/28v) date 06/2025

Hộp 2 vỉ x 14 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Anh

  Nhóm thuốc

  Tim mạch

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan