Imuno Glukan P4h Siro Pleuran (Lọ/120ml)

Lọ 120ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Slovakia

  Nhóm thuốc

  Vitamin, khoáng chất

  Thành phần

  Imunoglukan 10 mg/ml

  Sản phẩm liên quan