Bio Acimin Fiber QD-Meliphar (H/30gói/4g) (Xanh Lá)

Hộp 30 gói x 4g

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Trị tiêu chảy và tác dụng trên đường tiêu hóa

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan