Camphora 200mg/2ml Vinphaco (H/10o/2ml)

Hộp 10 ống x 2 ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Việt Nam

  Nhóm thuốc

  Tim mạch

  Thành phần

  Natri Camphosulfonat 200mg/2ml

  Sản phẩm liên quan