Protevir Tenofovir 300mg Incepta (H/30v) date 10/2024

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần

  Tenofovir disoproxil fumarate 300mg