Sifrol pramipexole 0.25mg Boehringer (H/30v) Date 09/2025

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Đức

  Nhóm thuốc

  Bổ não & thần kinh

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan