Zaromax Azithromycin 100mg DHG Hậu Giang (H/24gói/0/75g)

Hộp 24 gói x 0.75g

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần

  Azithromycin 100mg