Tears Naturale Ii Alcon (Lọ/15ml)

Chai 15ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Mắt, tai, mũi , họng

  Thành phần

  Dextran

  Hypromellose

  Sản phẩm liên quan