Diệp Hạ Châu Vạn Xuân (H/20 gói/10g)

Hộp 20 gói

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Bảo vệ gan, Giải độc gan

  Thành phần

  Cao Diệp Hạ Châu Ngọt

  Sản phẩm liên quan