Maxitrol nhỏ mắt Novartis (Lọ/5ml)

Lọ 5ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Mắt, tai, mũi , họng

  Thành phần

  Neomycin

  Dexamethason

  Polymyxin B

  Sản phẩm liên quan