Hemopoly Choapharm Hàn Quốc (H/20o/5ml)

Hộp 20 ống x 5ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Hàn Quốc

  Nhóm thuốc

  Máu, Huyết học

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan