Lipanthyl Supra Fenofibrate 160mg Abbott (H/30v) date 09/2025

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Pháp

  Nhóm thuốc

  Sinh lý, thận, tiết niệu

  Thành phần

  Fenofibrat 160mg

  Sản phẩm liên quan