Unasyn Sultamicillin 375mg Pfizer (H/8v)

Hộp 2 vỉ x 4 viên nén bao phim

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Mỹ

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần

  Sultamicillin