Mucosta 100mg Hàn Quốc (H/100v)

Hộp 10 vỉ x 10 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Hàn Quốc

  Nhóm thuốc

  Máu, Huyết học

  Thành phần

  Rebamipid

  Sản phẩm liên quan