Luxanthin E Hà Tây (H/30v)

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Vitamin, khoáng chất

  Thành phần

  Lutein 2.5mg

  Zeaxanthin 0.5mg

  Vitamin E (Tocopherol) 1000iu

  Sản phẩm liên quan