Bơm tiểu đường Omnican nắp đỏ 1ml/40UI Insulin Braun (H/100cái)

Hộp 100 cái

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Sinh lý, thận, tiết niệu

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan