Azicine 500 Azithromycin 500mg Stella (H/6v)

Hộp 6 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần

  Azithromycin 500mg