Dầu Gừng Cung Đình Huế (Chai/30ml)

Chai 30ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Việt Nam

  Nhóm thuốc

  Dầu xoa, cao xoa

  Thành phần

  Dầu gừng.

  Tinh Dầu Quế (Cassia Oil)

  Dầu Khuynh Diệp.

  Sản phẩm liên quan