Drenoxol Ambroxol 30mg/10ml Bồ Đào Nha (H/20o/10ml)

Hộp 20 ống x 10ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Bồ Đào Nha

  Nhóm thuốc

  Ho, cảm cúm, cảm lạnh

  Thành phần