Drenoxol Ambroxol 30mg/10ml Bồ Đào Nha (H/20o/10ml)

Hộp 20 ống x 10ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Bồ Đào Nha

  Nhóm thuốc

  Ho, cảm cúm, cảm lạnh

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan