Atileucine N Acetyl Dl Leucine 500mg/5ml tiêm An Thiên (H/10ống/5ml)

Hộp 10 ống x 5ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Vietnam

  Nhóm thuốc

  Bổ não & thần kinh

  Thành phần

  N - Acetyl - Dl - Leucin 500mg

  Sản phẩm liên quan