Xigduo Xr 10mg/1000mg Astrazenenca (H/28v)

Hộp 4 vỉ x 7 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Sinh lý, thận, tiết niệu

  Thành phần

  Dapagliflozin 10mg

  Metformin hydrochloride 100mg

  Sản phẩm liên quan