Augmentin 1g GSK (H/14v)

Hộp 2 vỉ x 7 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Anh

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần

  Amoxicilin 875mg

  Acid Clavulanic 125mg