Gynoflor Viên Đặt Phụ khoa Medinova (H/6v)

Hộp 1 vỉ x 6 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Phụ khoa và tránh thai

  Thành phần

  Lactobacillus

  Acidophilus