Men Sống Bạch Mai xanh lá Oshii (H/20o/10ml)

Hộp 20 ống x 10 ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Việt nam

  Nhóm thuốc

  Trị tiêu chảy và tác dụng trên đường tiêu hóa

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan