Parlodel 2,5mg Mylan (H/30v) date 07/2024

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Sinh lý, thận, tiết niệu

  Thành phần

  Bromocriptin 2.5mg

  Sản phẩm liên quan