Fugacar 500mg Trẻ Em Janssen (H/1v)

Hộp 1 vỉ x 1 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần

  Mebendazol