Enterogermina 2 Billion/5ml Sanofi (H/20o/5ml)

Hộp 20 ống x 5ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Trị tiêu chảy và tác dụng trên đường tiêu hóa

  Thành phần

  Bacillus Clausii 2 billion/5ml

  Sản phẩm liên quan