Bảo Thanh Siro Ho Hoa Linh (Lọ/125ml) date 05/2025

Lọ 125ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Việt Nam

  Nhóm thuốc

  Ho, cảm cúm, cảm lạnh

  Thành phần