Acemuc Kids Acetylcysteine 200mg Sanofi (H/30gói)

Hộp 30 gói x 1g

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Pháp

  Nhóm thuốc

  Ho, cảm cúm, cảm lạnh

  Thành phần

  Acetylcystein 200mg

  Sản phẩm liên quan