Bảo Thanh Ngậm Có Đường Hoa Linh (H/100v)

Hộp 20 vỉ x 5 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Ho, cảm cúm, cảm lạnh

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan