Zitromax 200mg/5ml Pfizer (Lọ/15ml) date 07/2025

Lọ 15ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần

  Azithromycin