Hoạt Huyết CM3 Phúc Vinh (H/30v)

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Vietnam

  Nhóm thuốc

  Bổ não & thần kinh

  Thành phần

  Đương Quy 480mg

  Bạch Thược 240mg

  Xuyên Khung 120mg

  Cao đặc ích mẫu 480mg

  Ngưu Tất (Cỏ Xước) 480mg

  Xương Bồ 120mg

  Sản phẩm liên quan