Avamys Nasal Spray xịt GSK (Lọ/120liều)

Lọ 120 liều xịt

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Mắt, tai, mũi , họng

  Thành phần

  Fluticasone furoate

  Sản phẩm liên quan