Đại Tràng Hoàn P/H Phúc Hưng (H/10gói/4g)

Hộp 10 gói x 4g

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Trị tiêu chảy và tác dụng trên đường tiêu hóa

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan