Plendil Plus Astrazeneca (Lọ/30v) date 10/2024

Lọ 30 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Vitamin, khoáng chất

  Thành phần

  Felodipine 5mg

  metoprolol succinate 47.5mg

  Sản phẩm liên quan