Cozaar XQ 5/100mg MSD (H/30v) date 07/2025

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Hàn Quốc

  Nhóm thuốc

  Tim mạch

  Thành phần

  Losartan

  Amlodipin 5mg

  Sản phẩm liên quan