Basocholine Citicolin 500mg Mediplantex (H/20gói/2g) date 09/2025

Hộp 20 gói x 2g

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Việt Nam

  Nhóm thuốc

  Bổ não & thần kinh

  Thành phần

  Citicolin 500 mg

  Sản phẩm liên quan