Adrenoxyl Carbazochorm 10mg Sanofi (H/64v)

Hộp 8 vỉ x 8 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Máu, Huyết học

  Thành phần

  Citicolin 500mg

  Hoài Sơn 5mg

  Sản phẩm liên quan