Bộ lọc tìm kiếm​
Broncho Vaxom TE 3.5mg Tăng Đề Kháng Om Pharma (H/10v)
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot #Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 10 viên
4.5
Estobra nhỏ mắt Dược Khoa (Cọc/10lọ/5ml) Date 09/2025
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot #biến_động_giá #không_đổi_trả
Cọc 10 lọ x 5ml
4.5
KVD Kidney Care Mỹ (Lọ/60v)
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot
Lọ 60 viên
4.5
Lidocain 40mg/2ml Hải Dương (H/100o/2ml)
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot #Vui_tết
Hộp 100 ống x 2 ml
4.5
Men Tiêu Hóa Bạch Mai (H/15o/10ml)
#Sản_phẩm_hot #Vui_tết
hộp/ 15 ống /10ml
4.5
Neomezols nhỏ mắt mũi Hải Dương (Lọ/8ml)
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot #Vui_tết
Lọ 8ml
4.5
Nhỏ mắt Ofloxacin 0.3% Traphaco (Cọc/10lọ/6ml)
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot #biến_động_giá #không_đổi_trả
Cọc x 10 lọ x 6ml
4.5
Oflomax Ofloxacin 0.3% Quang Minh (Cọc/10lọ/5ml)
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Cọc x 10 lọ x 5ml
4.5
Piracetam Egis 800mg Egis Hungary (Lọ/30v) Date 04/2025
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot #Vui_tết
Lọ 30 viên
4.5
Sita Met Tablets 50/1000 (H/14)
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot
4.5
Tobramycin 0.3% nhỏ mắt Traphaco (Cọc/10lọ/6ml)
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Cọc 10 lọ x 6ml
4.5
Tornex Tobramycin nhỏ mắt Quang Minh (Cọc/10lọ/5ml)
#Sản_phẩm_hot #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Cọc 10 lọ x 5ml
4.5
Zensalbu salbutamol 2.5mg/2.5ml CPC1 Hà Nội (H/10o/2.5ml) ( Ventolin nội )
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot #Vui_tết
Hộp 10 ống x 2.5ml
4.5
Zensalbu salbutamol 5mg/2.5ml CPC1 Hà Nội (H/10o/2.5ml) ( Ventolin nội )
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot #Vui_tết
Hộp 10 ống x 2.5ml
4.5