Bộ lọc tìm kiếm​
Actrapid Insulin Human 100 Iu/ml Novo Nordisk (H/1o/10ml)
#không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước #Vui_tết
Hộp 1 ống x 10 ml
4.5
Glumeform Metformin 500mg DHG Hậu Giang (H/100v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5
Melanov M 80mg/500mg Ấn Độ (H/100v) date 04/2025
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên
4.5
BoniDiabet Botania (Lọ/60v)
#Vui_tết
Lọ 60 viên nang
4.5
Perglim M2 Mega (H/100v) Date 10/2024
#Vui_tết
Hộp 5 vỉ x 20 viên
4.5
Diabetna Nam Dược (H/40v)
#Vui_tết
Hộp 4 vỉ x 10 viên nang cứng
4.5
Galvus Vildagliptin 50mg Novartis (H/28v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 14 viên
4.5
Glucophage XR Metformin 1000mg Merck (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén phóng thích kéo dài
4.5
Trajenta Duo 2,5mg/500mg Boehriger (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5
Thanh Đường An GPharm (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Glucophage Metformin 1000mg Merck (H/30v)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 15 viên nén
4.5
Febustad Febuxostat 40mg Stella (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5